Privacystatement

Holland Casino hecht veel belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Jouw privacy

Holland Casino hecht veel belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van je persoonsgegevens. Wij gaan verantwoord om met jouw persoonsgegevens en zullen je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG").


Wij willen je hiermee informeren over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens behandelen en beveiligen. Dit privacystatement is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) bezoekers van (de website van) Holland Casino.


Wanneer je een vestiging of de website van Holland Casino bezoekt, producten of diensten van Holland Casino bestelt of afneemt, of wanneer je met Holland Casino in contact treedt, verzamelt Holland Casino persoonsgegevens van je. Het verzamelen van jouw persoonsgegevens is essentieel om jou onze diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om je ervaring met onze diensten en/of producten te personaliseren en te verbeteren en om je van tijd tot tijd van informatie te voorzien.


Dat doet Holland Casino op de wijze en voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.

Waarom verzamelen we jouw gegevens?

Holland Casino verzamelt jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is met een vooraf bepaald doel, zoals:

 • om jou toegang tot en verblijf in de vestigingen van Holland Casino te faciliteren; 

 • om jou de producten en diensten van Holland Casino aan te bieden; 

 • om een effectief veiligheidsbeleid in de vestigingen van Holland Casino te voeren; 

 • om kansspelverslaving tegen te gaan; 

 • om jou de website van Holland Casino aan te bieden; 

 • om jou (wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven) onze algemene e-mail nieuwsbrief toe te zenden of jou op de hoogte te houden van algemene acties en aanbiedingen van Holland Casino; 

 • om jou (wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven) te informeren over specifieke producten en diensten van Holland Casino op basis van bij Holland Casino bekende voorkeuren; 

 • om te voldoen aan op Holland Casino rustende wettelijke verplichtingen; 

 • om jouw verzoeken en vragen in behandeling te kunnen nemen en 

 • om je (wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven) uit te nodigen voor deelname aan onderzoek dat betrekking heeft op Holland Casino;

 • contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw sollicitatie;

 • jouw verzoeken en vragen over de sollicitatieprocedure in behandeling te kunnen nemen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou en op basis van welke grondslag?

De grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens door Holland Casino zijn afhankelijk van ons doel verschillende. De door ons gebruikte grondslagen zijn (zie hieronder voor het overzicht van de gegevens): 

 1. een wettelijke plicht;  

 2. jouw toestemming; 

 3. de uitvoering van een overeenkomst; 

 4. een gerechtvaardigd belang. 

De uitvoering van een overeenkomst betreft voor gasten het loyaliteitsprogramma Favorites dan wel het bezitten van een Experience Card, waarvoor wij een contract met je hebben afgesloten. Wij vragen hierbij naar je voorkeuren en naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres. Op basis van jouw spelgedrag identificeren wij potentiële gasten voor verschillende segmenten binnen het loyaliteitsprogramma Favorites.

Jouw toestemming gaat vooral over de commerciële e-mailberichten en post die wij aan jou versturen. Je kunt deze toestemming eenvoudig intrekken door op de ‘uitschrijven’ link in de e-mail te klikken of door contact op te nemen met onze Customer Service (zie “5. Commerciële communicatie”, hieronder).

De wettelijke plicht betreft vooral de Wet op de Kansspelen (WoK) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) (zie “6. Preventiebeleid en incidenten” hieronder).

In andere gevallen is de grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang. Zo maken we trendanalyses binnen verschillende groepen personen en identificeren we (spel)behoeftes binnen onze doelgroep. Dit gebruiken we voor verbetering van onze diensten aan jou. Een beroep op het gerechtvaardigd belang vereist het maken van een belangenafweging tussen het gerechtvaardigde belang van Holland Casino en jouw belang als betrokkene.

Wettelijke plicht

De onderstaande persoonsgegevens verwerken wij op basis van de wettelijke verplichtingen die wij hiertoe hebben.

 • Persoonsgegevens: Naam, geboortedatum, geslacht, het land waarin je woont, uw contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)
  Grondslag: Op basis van een wettelijke grondslag o.a. Wok, Wwft en PBK. (art.6 lid 1 sub c AVG)

 • Persoonsgegevens: Gegevens van je identiteitsdocument, nationaliteit en Burgerservicenummer
  Grondslag: Op basis van een wettelijke grondslag o.a. Wok, Wwft en PBK. (art.6 lid 1 sub c AVG)

 • Persoonsgegevens: Datum en locatie van je bezoek
  Grondslag: Op basis van een wettelijke grondslag o.a. Wok, Wwft en PBK. (art.6 lid 1 sub c AVG)

 • Persoonsgegevens: (Speel)gedrag, betaalgedrag, bezoek informatie waaronder tijdsduur, frequentie en historie en eventuele betrokkenheid bij incidenten.
  Grondslag: Op basis van een wettelijke grondslag o.a. Wok, Wwft en PBK. (art.6 lid 1 sub c AVG)

 • Persoonsgegevens: Transactiegegevens bij girale betalingen en bij bankoverschrijvingen, waaronder het IBAN
  Grondslag: Op basis van een wettelijke grondslag o.a. Wok, Wwft en PBK. (art.6 lid 1 sub c AVG)

 • Persoonsgegevens: Bijzondere en of anderszins gevoelige persoonsgegevens waaronder maar niet beperkt tot medische en/of financiële gegevens
  Grondslag: Op basis van een wettelijke grondslag o.a. Wok, Wwft en PBK. (art.6 lid 1 sub c AVG)

Jouw toestemming

De onderstaande persoonsgegevens verwerken wij op basis van toestemming die wij van de betrokkene hebben ontvangen:

 • Persoonsgegevens: Voorkeuren en lifestylekenmerken die je aan ons kenbaar maakt, zoals gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses of demografische kenmerken
  Grondslag: Art.6 lid 1 sub a AVG

 • Persoonsgegevens: Nieuwsbrieven of andere uitingen die je van ons ontvangt
  Grondslag: Art.6 lid 1 sub a AVG

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer we jouw toestemming nodig hebben voor het verwerken van je persoonsgegevens heb je het recht om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Je kunt o.a. je toestemming intrekken door voor de "unsubscribe" optie te kiezen (nieuwsbrief), in elke communicatie die je van ons ontvangt. Mocht je op een andere wijze je toestemming willen intrekken, in hoofdstuk 15 staat beschreven hoe we je verder helpen met je verzoek.

Uitvoering van een overeenkomst

De onderstaande persoonsgegevens verwerken wij op basis van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan.

 • Persoonsgegevens: Functieniveau binnen het Favorites programma dan wel of je in het bezit bent van een Xperience Card 
  Grondslag: Art.6 lid 1 sub b AVG

Gerechtvaardigd belang

De onderstaande persoonsgegevens verwerken wij op basis van het gerechtvaardigd belang dat wij hiertoe hebben:

 • Persoonsgegevens: Foto’s, camerabeelden en audio
  Grondslag: Op basis van Gerechtvaardigd belang, dit doen wij in het kader van het aanbieden van een veilige speelomgeving. (art.6 lid 1 sub f AVG)
  Wettelijke verplichting artikel 27i sub J voorkomen kansspelverslaving

 • Persoonsgegevens: Nieuwsbrieven of andere uitingen die je van ons ontvangt
  Grondslag: Art.6 lid 1 sub f AVG

Hoe verzamelen we persoonsgegevens van je?

Je kunt op verschillende manieren persoonsgegevens aan ons kenbaar maken, bijvoorbeeld wanneer je:

 • een vestiging van Holland Casino bezoekt; 

 • de website van Holland Casino bezoekt; 

 • direct of indirect producten of diensten van Holland Casino afneemt; 

 • deelneemt aan spellen van Holland Casino; 

 • deelneemt aan acties, promoties, of wedstrijden gehouden door Holland Casino; 

 • in contact treedt met Holland Casino;

 • mondeling of schriftelijk reageert op een vacature;

 • deelneemt aan een sollicitatieprocedure, onderdeel van de sollicitatieprocedure kan zijn dat we je vragen om een video op te nemen;

 • gebruikmaakt van externe partijen of openbaar beschikbare bronnen.


In dat kader is het relevant dat wij waar mogelijk pseudonimiseren en aggregeren en andere principes van privacy by design toepassen. Daarnaast heeft Holland Casino een beleid om dit te controleren en continu te verbeteren. De Functionaris Gegevensbescherming, Privacy Officer en onze interne audit afdeling houden daar toezicht op. Verder heeft alleen een beperkt aantal medewerkers toegang tot je persoonsgegevens en heeft Holland Casino je persoonsgegevens goed beveiligd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Holland Casino neemt geen significante beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Dit wil zeggen dat de wijze waarop wij een profiel opstellen geen rechtsgevolgen met een aanzienlijke impact voor je heeft. Wij gebruiken voor marketingdoeleinden geen bijzondere persoonsgegevens. Holland Casino maakt wel marketingprofielen van gasten, omdat dit noodzakelijk is om onze bedrijfsvoering te optimaliseren, jou betere aanbiedingen te doen en betere service te verlenen. Het is onder meer noodzakelijk om te kunnen beoordelen of een gast in aanmerking komt voor een ander of hoger niveau in het loyaliteitsprogramma Favorites. Het gaat hierbij om automatische analyses van data uit onze eigen (CRM-)systemen, om te voorspellen welke personen interesse hebben in bepaalde producten of diensten. 
We hebben onze systemen zo ingericht dat we eerlijk en accuraat de juistheid van de persoonsgegevens borgen. De Privacy Officer heeft een Data Protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd op onze wijze van profileren. Bij het verwerken van je persoonsgegevens passen wij de principes van privacy by design en privacy by default toe.

Commerciële communicatie van Holland Casino

Holland Casino treedt graag in contact met je over haar producten en diensten, bijvoorbeeld via e-mail, post, SMS, telefoon of andere communicatiekanalen. Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden en verdere commerciële communicatie niet langer van ons te ontvangen door gebruik te maken van één van de volgende opties: 

 • door op de link 'afmelden' te klikken onderaan e-mails die Holland Casino verstuurt; 

 • door via het contactformulier op de website van Holland Casino door te geven dat je niet langer commerciële communicatie van Holland Casino wenst te ontvangen; 

 • door dit schriftelijk door te geven aan onze afdeling Customer Service via onderstaand postadres of door middel van het contactformulier op hc.nl.

Wanneer je je afmeldt voor het ontvangen van commerciële communicatie zullen wij je zo spoedig mogelijk van de mailinglist verwijderen. Normaal gesproken binnen 1-3 werkdagen. Vanwege verwerkingstijd en productieschema's, kan het voorkomen dat je nog wel de communicaties die al in productie waren nog één keer ontvangt.

Preventiebeleid en incidenten

Holland Casino voert een preventiebeleid om kansspelverslaving tegen te gaan. Dit is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze wettelijke plicht. Zo monitoren wij bijvoorbeeld of jouw bezoekfrequentie niet te hoog wordt. Meer informatie over het beleid en eventuele maatregelen van Holland Casino omtrent ons preventiebeleid vind je op onze website: hc.nl/veilig-en-verantwoord-spelen
Holland Casino waarborgt de veiligheid in haar casino's en de integriteit van haar organisatie en het spel. Dit doen wij onder meer op grond van de Wwft. Dit kan ertoe leiden dat wanneer je betrokken bent (geweest) bij een incident wij dit registreren in ons incidentenregister. Dit is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke plicht.

Cameratoezicht en opname van telefoongesprekken

Holland Casino maakt in haar vestigingen gebruik van cameratoezicht om de veiligheid van haar gasten en medewerkers te waarborgen op basis van haar gerechtvaardigd belang hiertoe. Deze beelden worden na 7 dagen automatisch gewist, tenzij er sprake is van een incident, dan wordt de termijn onder strikte voorwaarden verlengd. 

Wanneer je telefonisch contact met ons opneemt kan dit telefoongesprek worden opgenomen. Wij nemen deze telefoongesprekken op ten behoeve van de bedrijfsbeveiliging van Holland Casino. Slechts een beperkt aantal medewerkers van de afdeling Compliance heeft toegang tot de beelden en opnames en deze gegevens zijn goed beveiligd.

Sollicitatieprocedure

In de sollicitatieprocedure maakt Holland casino gebruik van ‘Equalture’ neuroscience games, deze neuroscience games zijn gericht op het zo eerlijk mogelijk laten verlopen van het sollicitatieproces. En juist bedoeld om te garanderen dat iedere kandidaat dezelfde kans krijgt om zijn/haar talenten te laten zien. Het doel van deze neuroscience games is om een beeld te vormen van kennis en kunde van een sollicitant en hoe die kennis en kunde zich zou kunnen vertalen naar de interne behoefte van Holland Casino. Lees meer op werkenbij.hollandcasino.nl.
Alvorens je deelneemt aan een van deze neuroscience games zullen wij je om toestemming vragen om je gegevens te verwerken en om deze te delen met Equalture. Onze recruiters behandelen jouw sollicitatie persoonlijk en zorgvuldig.

Screening

Er vindt altijd een screening plaats. Wij hebben de screening van nieuwe collega’s uitbesteed aan een externe organisatie, Validata. Het niveau waarop je wordt gescreend is afhankelijk van de functie die je gaat vervullen.

Cookiebeleid

Wanneer je de website van Holland Casino bezoekt, maakt Holland Casino gebruik van zogenaamde "cookies" om jouw bezoek te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Holland Casino gebruikt cookies om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat je die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Daarnaast zorgen cookies ervoor de producten of diensten die je koopt te onthouden wanneer je een online-winkelwagentje gebruikt. Lees hier meer over cookies: hc.nl/cookies.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Holland Casino heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beschermen je persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder beveiligde opslag. Ons informatiebeveiligingsbeleid is gebaseerd op de standaarden uit de ISO normering 27001 en bevat bepalingen over de organisatie van de beveiliging van persoonsgegevens, zoals het beleggen van verantwoordelijkheden bij functies, de fysieke beveiliging, toegangsbeheer, autorisaties van medewerkers, onderhoud en ontwikkeling van systemen, calamiteiten, monitoring en het periodiek testen van systemen op veiligheid (penetratietesten) door een externe partij.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien dit noodzakelijk is in het kader van het aanbieden van onze dienstverlening Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of het verzenden van marketingberichten. 

Met derde partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken (verwerkers) sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan alle vereisten uit de AVG. 

Sommige van onze leveranciers of derden waarmee wij samenwerken zijn gevestigd in een land buiten de EER of slaan gegevens op buiten de EER Met deze partijen leggen wij contractueel vast in verwerkersovereenkomsten dat de privacy op een gelijksoortige manier is geborgd als binnen de EER, zoals met de EU Model Contract Clausules. Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevel.

Bewaartermijnen

Holland Casino bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Marketinggerelateerde persoonsgegevens bewaren wij tot 2 jaar na jouw laatste contactmoment met ons. Gegevens die Holland Casino in het kader van de WoK en Wwft moet verzamelen bewaren wij 5 jaar. Facturen bewaren wij op grond van de belastingwetgeving 7 jaar.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevensverwerking?

Holland Casino is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar gasten en medewerkers. Holland Casino is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289, en gevestigd te Hoofddorp (2132 JP) aan de Neptunusstraat 71. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2130 AJ, Hoofddorp.

Jouw rechten

Je kunt te allen tijde Holland Casino verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Holland Casino over jou verwerkt. Je hebt het recht deze te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Holland Casino geeft gehoor aan die verzoeken als de wet dat toelaat. Een verzoek om inzage en/of correctie dien je schriftelijk kenbaar te maken. Ook dien je een kopie van je legitimatiebewijs bij te voegen. Dit moet via de beveiligde KopieID app van de Rijksoverheid.


Je kunt je verzoek bij voorkeur doen per e-mail naar privacy@hollandcasino.nl
Indien je niet over een e-mailadres beschikt of het verzoek niet per e-mail wilt doen, kun je een brief sturen, ondertekend en met via KopieID app gemaakte kopie van je legitimatiebewijs, naar het adres:


Holland Casino 
Customer Service o.v.v. Afdeling rechten betrokkenen 
Postbus 355 
2130 AJ Hoofddorp


Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid kun je via bovenstaand adres contact met ons opnemen. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier op de website of via privacy@hollandcasino.nl
Ben je niet tevreden met de behandeling van je verzoek of heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door Holland Casino, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens FG

Je kunt contact opnemen met de FG door een e-mail te sturen naar fg@hollandcasino.nl.

Wijziging van dit privacystatement

Holland Casino kan dit privacystatement van tijd tot tijd aanpassen. Via hc.nl/privacystatement kun je altijd de laatste versie van dit privacystatement inzien. Wij adviseren je regelmatig na te gaan of je over de meest recente versie van het privacystatement beschikt, en in elk geval op het moment dat je persoonsgegevens aan Holland Casino verstrekt.


Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 03-10-2023.