Disclaimer

Toepasselijkheid voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website www.hc.nl. Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen garanties

Holland Casino biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar bezoekers. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op onze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Geen aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op onze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Holland Casino en/of haar werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op onze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn in eigendom of licentie bij Holland Casino en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de bezoeker van onze website niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Holland Casino. Je mag informatie op onze website wel afdrukken of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op onze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Holland Casino geen zeggenschap heeft. Holland Casino geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet per se dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen

De informatie op onze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op onze website actueel te houden. Indien je naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt, kun je vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

holland-casino-medewerker-kassa

Vragen?
Neem contact op

Holland Casino stelt het bijzonder op prijs wanneer je je vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Holland Casino proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Holland Casino de kans om de service aan jou en andere bezoekers te verbeteren.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op via het contactformulier of via:

Holland Casino Afdeling Marketing
Postbus 355
2130 AJ Hoofddorp.