Info over eigendomsrechten

Copyright statement

In het kort

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal van de website en nieuwsbrieven berusten bij Holland Casino of onze toeleveranciers.

Wat verstaan wij onder 'website'?

De homepage met vervolgpagina's, die tekst en/of beeld en/of geluid en/of andere voor webbrowsers interpreteerbaar materiaal bevatten.
En op dit moment te benaderen zijn via het internetadres www.hc.nl.

Intellectuele eigendomsrechten
Hoofddorp, januari 2023

Alle op onze website afgebeelde gegevens, waaronder:

  • teksten

  • foto's

  • illustraties

  • grafisch materiaal

  • (handels)namen

  • logo's

zijn in eigendom of licentie bij Holland Casino. Bovendien worden ze beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de bezoeker van onze website niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Holland Casino.

Je mag informatie op onze website wel afdrukken of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holland Casino of haar toeleveranciers tekst, beeld, geluid en/of ander voor de webbrowser interpreteerbaar materiaal via elektronische en/of gedrukte media en/of op andere wijze op te slaan en/of te verspreiden en/of te verveelvoudigen.

holland-casino-medewerker-kassa

Vragen?
Neem contact op

Holland Casino stelt het bijzonder op prijs wanneer je je vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Holland Casino proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Holland Casino de kans om de service aan jou en andere bezoekers te verbeteren.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op via het contactformulier of via:

Holland Casino Afdeling Marketing
Postbus 355
2130 AJ Hoofddorp.