Algemene voorwaarden

Favorites Programma

Algemene voorwaarden Favorites programma

De Favorites-voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen in het kader van het Favorites Programma tussen Holland Casino en de deelnemer en op elk gebruik van de Favorites Card door de deelnemer.

Favorites voorwaarden (PDF)