22 september t/m 3 december

Favorites Cruise Weken

Maak kans op een Caribbean Cruise t.w.v. € 10.000,-

Favorites Cruise Weken
Spelregels tombola

 • Alleen lotwinnaars van de Favorites Jackpot en Silent Jackpot kunnen deelnemen aan de Trekking.

 • De Trekking vindt plaats in de Vestiging tijdens de Winnaarsavonden.

 • Bij deelname aan de trekking tijdens de 2 reguliere winnaarsavonden ontvangt de deelnemer bij inleveren van het tombolalot een lot voor de XXLwinnaarsavond.

 • Door deelname aan de Trekking maken lotwinnaars kans op het winnen van prijzen. Een overzicht met alle data van Winnaarsavonden waarop een trekking plaatsvindt is te vinden op de actiepagina.

 • Lotwinnaars kunnen meermaals aan de Actie deelnemen en meerdere loten in het bezit hebben.

 • Het lot bestaat uit deel A en deel B. Deel B dient ingeleverd te worden en deel A dient door de lotwinnaars goed bewaard te worden, dit is het deelnamebewijs. Holland Casino is niet verantwoordelijk voor het verlies van loten.

 • Deelname aan de Trekking geschiedt doordat de lotwinnaar:

  • fysiek aanwezig is op de Winnaarsavond tijdens de Trekking, en;

  • alle gevraagde persoonsgegevens op deel B van het lot invult, en;

  • het ingevulde deel B van het lot tussen 18.30 uur en 21.30 uur op de Winnaarsavond 1 in de Vestiging inlevert. Voor de Winnaarsavonden 2 en 3 kan het ingevulde lot ingeleverd worden van 18.30 – 21.45 uur.

 • Holland Casino behoudt zich het recht voor om te beslissen of loten tot aan de trekking kunnen worden ingenomen.

 • Wanneer de lotwinnaar niet aanwezig kan zijn op de Winnaarsavond, kan het lot worden overgedragen aan een derde. Deze derde dient alsnog te voldoen aan de Actievoorwaarden.

 • De Trekking van de XXL-Winnaarsavond vindt plaats onder toezicht van een notaris. De winnende loten worden op onpartijdige wijze op de Winnaarsavond om circa 22.00 uur getrokken, waarna het lotnummer wordt omgeroepen. Vervolgens wordt door de notaris gecontroleerd of het lotnummer overeenkomt met het lotnummer dat getrokken is en of de nummers op deel A en deel B overeenkomen.

 • De winnaar van de Prijs is degene wiens naam op het winnende lot staat vermeld. In een situatie dat de lotwinnaar het lot heeft overgedragen aan een derde en de naam van de derde op het winnende lot staat vermeld, zal de derde aldus als winnaar van de Prijs worden beschouwd (de “Winnaar”). Loten mogen niet overgedragen worden aan personen onder de 24 jaar.

 • Bij het omroepen van de winnaar, wordt de winnaar tevens opgeroepen om zich te melden. Indien zich geen Winnaar binnen redelijke tijd meldt zal een wachttermijn van 30 seconden worden aangekondigd. Indien zich na afloop van de wachttermijn nog steeds geen Winnaar heeft gemeld vervalt het lot en het recht op de Prijs en zal een nieuw lotnummer worden getrokken, totdat een Winnaar zich na oproeping meldt. Alle beslissingen omtrent de procedure, waaronder wat een redelijke termijn is, ligt ter uitsluitende beoordeling van Holland Casino.

 • Nadat een Winnaar zich meldt, dient hij/zij onmiddellijk deel A van het lot in goede staat te overhandigen. Kan de Winnaar dit niet, dan vervalt het lot en het recht op de Prijs. Het lot en het recht op de Prijs vervalt eveneens indien het nummer van deel A van het winnende lot niet correspondeert met het nummer van deel B van dat winnende lot, welk deel in het bezit is van Holland Casino.

 • Nadat een Winnaar zich meldt, dient hij/zij – op verzoek van Holland Casino – zijn/haar identiteitsbewijs te tonen. Indien de ingevulde persoonsgegevens niet overeenkomen met de persoonsgegevens van het te tonen identiteitsbewijs, dan kan Holland Casino het lot en het recht op de Prijs laten vervallen.

 • Uitgesloten van deelname zijn personen met een entreeverbod, medewerkers van Holland Casino en eenieder die direct in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Ook personen die niet conform de Actievoorwaarden handelen kunnen door Holland Casino worden uitgesloten van deelname aan de Actie/het recht op de Prijs.

Lees de spelregels