Een website voor de Grote- of Sint Janskerk

Zo’n enorme kerk heeft veel geld nodig voor onderhoud. Dat komt voornamelijk uit verhuur. Dus heb je o.a. een professionele website nodig.

Vier jaar lang zat Janet van Huisstede in het bestuur van de Stichting Sint Janskerk Schiedam, waar ze zich voornamelijk richtte op PR en marketing van het kerkgebouw. De kerk is al sinds 2011 officieel geen religieus gebouw meer, maar wordt nog wel op zondag aan de kerkgemeenschap verhuurd voor het houden van diensten. Daarnaast wordt de kerk verhuurd voor feesten, beurzen, concerten, diners, presentaties, etc. Dus is de rol van koster verschoven naar bedrijfsleider, en moet de stichting op professionele wijze haar marketing doen. Janet schreef daarom een communicatieplan en maakte samen met Fun-key Events de website www.groteofsintjanskerkschiedam.nl, een Facebookpagina, informatiefolder, flyers, banners voor aan de vlaggenmasten voor de kerk, etc. Begin 2018 verliet Janet officieel het bestuur en droeg ook de zorg voor de communicatiemiddelen over.

Klik op de foto en ga naar de wegsitepagina

Klik op de foto en ga naar de wegsitepagina

Klik op de foto en ga naar de wegsitepagina

Klik op de foto en ga naar de wegsitepagina