Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid: wie doet wat?

In de afgelopen jaren is door de gemeente Schiedam hard gewerkt aan het samenstellen van het Klimaatbeleid. 

Voor het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid wilde de gemeente Schiedam een uitvoerig overzicht samenstellen van alle al in gang zijnde en nog uit te voeren klimaatmaatregelen door de verschillende afdelingen binnen de gemeente. Klimaatbeheersing is immers een opgave voor alle afdelingen en verduurzaming wordt gedragen door alle portefeuillehouders binnen de gemeente.

Aan de hand van interviews schreef Janet van Huisstede diverse hoofdstukken voor het Uitvoeringsprogramma. Daarin kwamen aan de orde: het team dat de maatregel uitvoert, de doelstelling, achtergronden van de maatregel, de bijdragen daarmee aan de verschillende hoofddoelstellingen, de planning, de risico’s en beheersmaatregelen, de benodigde inzet en het benodigde budget. 

HC beschreef het verduurzamen van sportaccommodaties, waterberging onder sportvoorzieningen, watertappunten in openbare ruimten  en sportparken en last but not least het Warmtetransitieplan.