Geridderd voor alle vrijwilligerswerk

En koninklijke onderscheiding vergt een lange aanlooptijd van minstens een jaar. Het is zaak dat vooral stil te houden, want niet elke aanvraag wordt door de koning gehonoreerd. 

Een paar dagen voor 26 april kwam burgemeester Cor Lamers van Schiedam in een gearrangeerde ‘overval’ bij een bespreking met Rob Roos van Theater aan de Schie, aan Janet melden dat zij een koninklijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligerswerk zou krijgen. Tot haar verbazing hadden representanten van tal van organisaties waarvoor zij vrijwilligerswerk had gedaan, haar aangemeld bij de gemeente Schiedam voor een onderscheiding. Op de dag van de Lintjesregen, 26 april 2022, bleek dat het zelfs een Ridderorde was geworden!  

De voordragers voor de koninklijke onderscheiding en de taken die Janet verrichtte:

 • Maarten Mulder (voorzitter Stichting Suikerzoet Filmfestival) en Edwin Spek (directeur/organisator Suikerzoet Filmfestival) i.v.m. Janets jarenlange communicatie-inzet voor het Suikerzoet Filmfestival waaronder het professionaliseren en maken van de filmkrant.
 • Yvonne Koorengevel (mede-organisator Milleniumfeest) i.v.m. brede maatschappelijke betrokkenheid en praktische inzet bij o.a. Stichting Voedselbank Tuinieren Schiedam en de culturele introductieprogramma’s voor de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Schiedam (Anne de Hay) en Schiedam Partners (Harrie Dechering).
 • Anke Bodewes (makelaar en voormalig voorzitter van Stichting Woonpromotie Schiedam) voor o.a. Janets jarenlange inzet voor woonpromotie en het mede-opzetten van het Woon Informatie Centrum.
 • Hanke van de Putte (voormalig voorzitter van Stichting DeWinkelmeiden) i.v.m. het ontwikkelen van DeWinkelmeiden waarmee zij in negen jaar tijd de leegstand van 40 naar 5% terugbracht en van winkelen weer een feestje maakte. 
 • Geert Medema (Coördinator programma binnenstad Schiedam) voor Janets inzet voor de economische vitaliteit van de historische binnenstad.
 • Reinier Scheeres (voormalig burgemeester van Schiedam en voormalig voorzitter van de Stichting Schiedamse Molens) i.v.m. initiatieven voor tal van sponsoracties en evenementen met het Actiecomité ‘Red de Walvisch uit de brand’ t.b.v. het herstel van de historische stellingmolen De Walvisch. Met als hoogtepunt een gala in het zojuist geopende Theater aan de Schie met Pieter van Vollenhoven en Louis van Dijk, en een succesvolle veiling.
 • Ben van der Velde (voorzitter Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord) voor Janets activiteiten als initiatiefnemer, bestuurslid, oprichter van de Stichting Steunfonds, en voor haar lidmaatschap van het comité van aanbeveling voor het Hospice De Margriet.
 • Bram van Hengel (voormalig voorzitter Stichting St. Janskerk Schiedam) voor Janets inzet in het bestuur voor promotie van de Grote- of Sint Janskerk, overleg met de vrijwilligers en de Stichting Muziek Grote Kerk en het ontwikkelen, produceren en begeleiden van de grote tentoonstelling ‘Schiedammers Maken’ in 2017.
 • Hans Dessing (voormalig voorzitter van de Stichting Oranje 4 Kids) i.v.m. Janets initiatief en sponsorwerving voor de oprichting van de Kinderkledingbank Oranje 4 Kids voor kinderen en ouders die op of onder de armoedegrens opgroeien. 
 • Anne Rats (Stadstheatergezelschap De Stokerij Schiedam en De Jonge Stokerij) voor Janets inzet als secretaris van hun bestuur, het helpen aan een groot cultureel netwerk en de onderhandelingen met de gemeente over subsidie en pand.
 • Yde Dragstra (voorzitter bestuur Kids Bouwdorp en oud-directeur KomKids Kinderopvang) voor Janets initiatief en sponsorwerving voor, en medewerking aan Kids Bouwdorp om kinderen die opgroeien in armoede een leuke, actieve zomervakantie te geven.
 • Henk van de Wetering (Rotary Schiedam) voor Janets activiteiten bij Rotary Schiedam, waaronder het schrijven van het jaarlijks Groot Schiedams Dictee en het betrekken van de Rotary in Schiedam-brede activiteiten t.b.v. de gemeenschap. Hiervoor ontving Janet van de Rotary ook al de PHF-onderscheiding van de Paul Harris Foundation.
 • Leonie Hulshof, Sandra Winkels, Jennifer Dekker, Anette Kooij, Jenneke van den Berg, Soesja Boode, Vera van der Vlerk en Astrid van Pelt (bestuur Schiedams Vrouwen Platform) voor het opzetten van de Sterke Vrouwen Ploeg, samen met (de inmiddels overleden) Karin Visser, waarmee in 2009 op elke 8e van de maand een thema-avond voor, met en door tientallen vrouwen werd georganiseerd.