DeWinkelmeiden brengen ziel terug in de Hoogstraat

Hoe geef je een leegstaande Hoogstraat weer de ziel terug? Door er goede ondernemers voor te zoeken, die van winkelen weer een feestje maken!

In opdracht van Stichting DeWinkelmeiden werkt Janet van Huisstede van HC als programmamanager aan het revitaliseren van de binnenstad van Schiedam en met name aan de Hoogstraat. “DeWinkelmeiden gaan de leegstand te lijf en maken van winkelen weer een feestje!”

Inmiddels heeft Janet voor DeWinkelmeiden al veel gerealiseerd: meer dan 20 pop-ups (tijdelijke winkels), zo’n 20 start-ups (blijvende winkels en horeca) en meer dan 30 etalages. Mede daardoor is de leegstand de afgelopen jaren duidelijk gedaald, de leefbaarheid verbeterd en de aantrekkingskracht van de straat vergroot.

DeWinkelmeiden zijn een stichting zonder winstoogmerk die van de gemeente Schiedam een subsidie ontvangen voor acquisitie- en promotie-activiteiten. Ze werken aan het verlevendigen van de historische winkelstraat De Hoogstraat in Schiedam. Daar staan, mede door de crisis, winkelpanden leeg die ze graag mooi en goed invullen, zowel tijdelijk als permanent.

We trekken voor de Hoogstraat voornamelijk ondernemers aan die ambachtelijkheid, authenticiteit en innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Het ‘zien maken’ staat centraal. De meeste winkeliers maken bijzondere producten op maat. Van taarten tot meubelstoffering, van sieraden tot maaltijden. Daarmee kan Schiedam zich onderscheiden van omliggende steden en een eigen aantrekkingskracht ontwikkelen.

Zie ook www.dewinkelmeiden.nl

Steun aan ondernemers
DeWinkelmeiden ondersteunen ondernemers die via een pop-up de markt willen verkennen of hun voorraad willen slijten, of ondernemers die blijvend gaan opstarten met een start-up. DeWinkelmeiden hebben een opslag in het centrum met inrichtingsmaterialen waardoor zij snel een pop-up winkel aantrekkelijk kunnen inrichten.

Projectteam etalages
Met hun Projectteam Etalages richten ze leegstaande etalages in met leuke thema’s en helpen ze bestaande winkeliers bij het inrichten van aantrekkelijke etalages.

Vastgoedeigenaren
Janet van Huisstede heeft als programma-manager contact met de (160) vastgoedeigenaren en weet wie er open staat voor een gebruiksovereenkomst voor een pop-up of ingroeihuur voor een start-up.

Strategie
DeWinkelmeiden hebben hun ‘eigen cao’. Janet: “Wij richten ons op winkels met de vier C’s: commercieel, culinair, creatief en cultureel. Dat doen we voor ondernemers die we aanduiden met de A’s: andersdenkende winkeliers, ateliers en ambachtslieden. We werken samen met de drie O’s: ondernemers, onderwijs en overheid.”

Samenwerking
Het revitaliseren van het centrum vergt een intensieve samenwerking tussen het Centrummanagement, diverse gemeentelijke afdelingen – waaronder Binnenstad, Economische Zaken, Werk aan de Winkel (subsidies), het Ondernemersloket en Monumenten – en DeWinkelmeiden. Er is vrijwel dagelijks onderling mail- en telefoonverkeer en elke maand zitten we een ochtend bij elkaar om alle ontwikkelingen te bepreken en kansen te pakken.

DeWinkelmeiden gaan zo de leegstand te lijf en maken van winkelen weer een feestje.