Bijdragen Klimaatbeleidsplan

Bijdragen Klimaatbeleidsplan gemeente Schiedam
De gemeente Schiedam werkt hard aan het Klimaatbeleidsplan en aan de voorbereiding voor de uitvoering daarvan. Het beleidsplan kent zeven thema’s: biodiversiteit, circulair, wonen & energie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, gemeente Schiedam en bedrijven.

Om de uitvoeringsplannen en de benodigde inspanningen en kosten goed op een rij te krijgen, geven alle ambtenaren aan wat zij vanuit hun afdelingen gaan inzetten en hoe zij dat gaan uitvoeren. Vanuit HC mocht Janet van Huisstede een aantal groepen ambtenaren interviewen en hun input verwerken in helder geschreven hoofdstukken voor het Uitvoeringsprogramma.