Home
Van huisstede communicatie is een resultaatgericht fullservice communicatie-adviesbureau.
Verzameld werk
 
Businessplan ontwikkelen
Bureau MHR in Den Haag zet zich met het project Forsa! in om (ex)gedetineerde jongeren met een niet-Westerse achtergrond goed op te vangen zodat ze niet terugvallen in de criminaliteit. Van Huisstede Communicatie helpt o.a. bij het vormen van een gedegen businessplan en communicatieplan.
Bureau MHR slaagt in zijn streven met een optelsom van inspanningen: een goed opgeleid vrijwillig ‘maatje’, een veilig vangnet van ouders, familie en buurtbewoners én de begeleiding naar een opleiding of stageplek. Bureau MHR zorgt voor de trainingen en begeleiding. En voor een herstelmogelijkheid door een contact tussen dader en slachtsoffer. Zo kunnen (ex)gedetineerde jongeren met een niet-Westerse achtergrond beter rehabiliteren en resocialiseren. Het Oranje Fonds geeft geld om dit succesvolle Haagse initiatief de komende drie jaar uit te rollen in andere aandachtwijken in Nederland. Janet van Huisstede helpt bij het vormen van een gedegen businessplan, communicatieplan en het benaderen van mogelijke leden voor de Raad van Bestuur, Raad van Advies en het ambassadeursteam. Daarbij trekt ze samen op met initiatiefnemers en directieleden Karima Douabi en Mohamed Chohabi. Zie ook www.bureaumhr.nl. 


Businessplan ontwikkelen
Personeelshandboek
Woonvisie2030 app
Promotie kunstcentrum
Kinder-evenement
Online winkelcentrum
Huisstijl school
Social Media-training
Ludiek Jaarverslag
Woonverhalen
Kavelverkoop
Stadsvisie2030 Schiedam
Productsheets
Burgerparticipatie
ABRI-campagne
Netwerk opzetten
Sponsorwerving
Arbeidsmarktcommunicatie
Verkoopbrochure
Brochure Horecabeleid
Brochure Wet Bibob
Digitale nieuwsbrief
Jaarverslag Rabobank
Leaflets Siemens
ICTspecial Vestia
Hypotheekcampagne
Nieuwspagina
Ledennieuwsbrief
Jaarverslag JCS
Nieuwbouwpromotie
Direct mailings
Informatiemap
DM-actie
Huisstijl
Wandelgids
Corporate campagne
Kick-off meeting
Digitaal jaarbericht
Corporate brochures
Restyling magazine
Brochure wonen&zorg
Nieuwbouwpromotie
Scheurkalender
Projectenoverzicht
Brochure
Nieuwbouwpromotie
van huisstede communicatie Louise de Colignystraat 20, 3116 EL Schiedam, 0622979032 - info@hc.nl